การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต 15% ชักนําลําไยออกนอกฤดู

Share